Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

Raport zrównoważonego rozwoju

Koncepcja zrównoważonego rozwoju opisuje wykorzystanie systemu regenerowalnego w taki sposób, że system ten zachowuje swoje podstawowe właściwości, a jego zapasy mogą być regenerowane w sposób naturalny. Termin pierwotnie pochodzi z leśnictwa. Zrównoważone gospodarowanie oznacza gospodarowanie gruntami leśnymi i korzystanie z nich w sposób iw stopniu zachowującym ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji i witalność. Celem jest zachowanie ich zdolności do pełnienia ważnych funkcji ekologicznych, ekonomicznych i społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym teraz iw przyszłości. Ponadto zrównoważone zarządzanie obszarem leśnym nie może szkodzić innym ekosystemom.