Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

ekologia

Ekologia jest pierwotnie subdyscypliną biologii. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną w drugiej połowie XX wieku termin ten rozwinął się daleko poza wąskie naukowe ramy biologii i od tego czasu często był używany jako synonim takich terminów jak ochrona środowiska i środowisko oraz mylony z nimi. W dzisiejszym żargonie „produkt ekologiczny” zwykle oznacza towar wyprodukowany w sposób zrównoważony i nieszkodliwy.