,de IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) to brazylijski organ, który podejmuje zadania porównywalne z zadaniami niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska. W przypadku dużych projektów może wydawać licencje środowiskowe lub odmawiać ich wydania. Praca IBAMA jest często sprzeczna z interesami mieszkańców lasów deszczowych, właścicieli ziemskich i operatorów kopalń.