zasady anulowania

Zwroty

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wynosi 30 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa, trzeba (BioMaderas GmbH, Rathenower Straße 30, 10559 Berlin) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę.

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar (BioMaderas magazyn, In der Trift 1, 57489 Drolshagen) do zwrotu lub przekazania. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wzór formularza odstąpienia

Jeśli chcesz zrezygnować z umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

An
BioMaderas GmbH
Rathenower Strasse 30
10559 Berlin
Niemcy

Faks: + 49 (0) 32 121 30 33 42
E-mail: info@betterwood. De

Ja / my (*) niniejszym odwołujemy umowę zawartą przeze mnie / nas (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

- Data zamówienia (*) / odbioru (*)
- Nazwa / konsumentów (s)
- Adres / konsumenta (-ów)
- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)
- data

(*) Niepotrzebne skreślić.