Środowisko » projekty » Karaibska Kolumbia

Projekt na Karaibach

Ponowne zalesianie kolumbijskich Karaibów, nad rzeką Don Diego, było naszym pierwszym projektem środowiskowym. W 2011 roku wraz z miejscową ludnością tubylczą rozpoczęliśmy sadzenie drzew.

Cel: zabezpieczenie rezerwatu ekologicznego

Wspieramy ponowne zalesianie dawnych gruntów rolnych w pobliżu kolumbijskiego wybrzeża Karaibów. We współpracy z mieszkającymi tam Indianami Tairona sadzi się rodzime gatunki drzew i przywraca pierwotny obszar leśny.

Miejsce: Kolumbijskie Karaiby

Ponowne zalesianie leży u podnóża karaibskiego pasma Sierra Nevada de Santa Marta, najwyższego nadmorskiego pasma górskiego na świecie. Tam wielkoobszarowe plantacje bananów stworzyły monokulturę w ostatnich dziesięcioleciach i coraz bardziej wypierały pierwotne lasy deszczowe. Młode sadzonki i opieka Indian Tairona odtwarzają teraz różnorodne siedliska dla wielu zwierząt i roślin wzdłuż rzeki Don Diego.

Nasz partner: Plant for the Planet

Inicjatywa ONZ Roślin dla planety zachęca ludzi na całym świecie do sadzenia drzew i promowania ponownego zalesiania poprzez osobiste zaangażowanie.