Środowisko » projekty » Boliwia

Projekt w Boliwii

Od 2015 roku całą emisję CO2 powodowaną przez naszą firmę kompensujemy poprzez obrót certyfikatami CO2. Pierwszy tego typu projekt został zorganizowany przez agencję Co2ol w Boliwii i został już zakończony.

Cel: wsparcie drobnych rolników

Wspieramy inicjatywę drobnych rolników z Boliwii. Inicjatywa polega na ponownym zalesianiu zdegradowanych obszarów w gospodarstwach drobnych rolników mieszanką rodzimych gatunków drzew odpowiednich do lokalizacji. W ten sposób ugory są ulepszane dla drobnych rolników i możliwe jest zrównoważone ekologiczne leśnictwo.

Miejsce: Wyżyny Boliwii

Ponad 15 procent obszaru objętego projektem to rezerwaty przyrody, oferujące stałe całkowite rezerwaty dla rodzimej flory i fauny. Tworząc przedsiębiorstwa społeczne, inicjatywa wspiera drobnych rolników w sprzedaży cennego drewna, które wspólnie produkują, co zapewnia im długoterminowy dochód i ma na celu wniesienie cennego wkładu w zrównoważony rozwój regionu objętego projektem.

Nasz partner: Co2ol

Agencja Bonn Co2ol koordynuje projekt i organizuje dla Betterwood Handel certyfikatami CO2. W ten sposób emisja CO2 emitowana podczas importu z naszych kontenerów jest całkowicie kompensowana.