Środowisko » projekty » Andy Kolumbia

Projekt w Andach

W 2013 roku rozpoczęliśmy współpracę z kolumbijską Fundacíon Natura. Nie chodziło o ekspansję, ale o zabezpieczenie ekorezerwatu w kolumbijskich Andach.

Cel: zabezpieczenie rezerwatu ekologicznego

Rezerwaty przyrody muszą same się chronić. Wspieramy zabezpieczenie i rozbudowę rezerwatu w kolumbijskich Andach. Rodzime gatunki roślin są uprawiane w szklarniach i wykorzystywane do ponownego zalesiania. Stanowiska obserwacyjne i straże chronią przed podpaleniem i kłusownikami. Lokalnej ludności zapewnia się kampanie informacyjne i pracęshops znaczenie i zalety lasów deszczowych.

Miejsce: kolumbijskie Andy

Kolumbijskie Andy na północny wschód od stolicy Bogoty są siedliskiem wielu rzadkich zwierząt i roślin. Ekosystem na płaskowyżu jest szczególnie delikatny. Jego równowaga jest chroniona w eko-projekcie.

Nasz partner: Fundacja Natura

Kolumbijczyk Fundacja Natura posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie lasów deszczowych oraz w szkoleniach ekologicznych miejscowej ludności.