Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

ziarno splecione

Specyficzna dla gatunku struktura występująca w różnych lasach tropikalnych. Jest utworzona przez warstwy komórek o szerokości od 1 do 8 cm, które spiralnie wirują w naprzemiennych kierunkach wokół osi pnia. Ponieważ kierunek osi komórek zmienia się lub przecina z warstwy na warstwę, podczas cięcia promieniowego powstają obszary pasków z różnie zorientowanymi komórkami. Tworzy to zmieniające się odbicie światła, co powoduje naprzemienne występowanie matowych i błyszczących pasków. Sklejone słoje mogą mieć niekorzystny wpływ ze względu na smugowate wióry (wyrywanie) i większe wypaczanie cienkich desek bocznych.

Aby uzyskać miękką powierzchnię na drewnie ze splecionymi słojami, można postępować w następujący sposób: Powierzchnię należy najpierw zwilżyć wodą, aby włókna wstały. Następnie pozwól drewnu wyschnąć i przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym o ziarnistości 80. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze bardziej miękką powierzchnię, możesz kontynuować szlifowanie papierem ściernym o ziarnistości 120.