Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

Suszenie techniczne

Sztuczne suszenie, znane również na całym świecie jako suszenie w piecu, odbywa się w sztucznych warunkach klimatycznych, głównie w komorach lub kanałach przepływowych, w przeciwieństwie do suszenia na wolnym powietrzu. Dzięki odpowiedniej kontroli lub regulacji klimatu można osiągnąć znacznie niższą końcową zawartość wilgoci i krótsze czasy schnięcia niż w przypadku suszenia na wolnym powietrzu. Wstępne suszenie odbywa się często na wolnym powietrzu, a następnie suszenie sztuczne (patrz: Relaks), szczególnie w przypadku tarcicy o dużych wymiarach. Suszenie techniczne (KD) jest lepsze dla stabilności wymiarowej niż suszenie wyłącznie powietrzem (AD).