Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

Styczny

Termin techniczny opisujący zmiany wymiarów w kierunku stref wzrostu podczas pęcznienia i kurczenia się drewna.