Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

kurczenie się

Zmniejszenie wymiarów, a co za tym idzie także objętości drewna w wyniku spadku wilgotności. Skurcz, podobnie jak proces odwrotny, pęcznienie, jest możliwy tylko poniżej nasycenia włókien. Zmiany wymiarów w kierunku stref wzrostu (= stycznie) są zawsze większe niż w kierunku promieni drewna (= promieniowo).