Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

Opór

Zobaczyć klasy wytrzymałości.