Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

obrzęk

Wzrost w trzech wymiarach, a tym samym również objętości dzięki absorpcji wilgoci. Pęcznienie jest możliwe tylko poniżej nasycenia włóknami, czyli poniżej około 28 do 36% wilgotności drewna. Odpowiednio, gdy wilgotność spada, drewno kurczy się. Pęcznienie i kurczenie powtarza się za każdym razem, gdy następuje ponowne zwilżenie lub wyschnięcie (patrz: wytrwałość).