Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

Moduł pęknięcia

Moduł zerwania (MOR) jest wskaźnikiem wytrzymałości na zginanie. Wytrzymałość na zginanie jest określona przez to, jak zachowuje się próbka (prostokątna) o określonych wymiarach w 3-punktowym teście zginania aż do pęknięcia przy maksymalnym naprężeniu. Maksymalne naprężenia podane są w jednostkach N/mm2 lub MPa. Ten test elastyczności lub zginania jest często nazywany również testem poprzecznym, testem wytrzymałości na zerwanie, testem 3-punktowego lub 4-punktowego zginania.