Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

Moduł elastyczności

„Moduł sprężystości” (MOE) to tak zwany moduł sprężystości, który wskazuje zależność między naprężeniem a wydłużeniem kawałka drewna.

MOE jest często używany do obliczania właściwości elastycznego ugięcia materiału, jest uważany za parametr kontrolny dla właściwości sprężystych materiałów stałych. Innymi słowy, jak odkształcenie sprężyste wpływa na przedmiot obrabiany.

Odkształcenie wywierane na przedmiot obrabiany może być spowodowane naciskiem lub naprężeniem. Elastyczne odkształcenie oznacza, że ​​obrabiany przedmiot odkształca się z powrotem do swojego pierwotnego stanu po odkształceniu. Mierzona jest różnica między przed i po teście MOE. Im twardszy jest materiał, tym wyższy jest jego „moduł sprężystości”.