Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

wilgoć drewna

Wskazuje zawartość wody w drewnie. Procentową wilgotność drewna oblicza się z różnicy między masą mokrą a masą suszoną (masa sucha). Świeżo ścięte drewno ma wilgotność od 40% do 60%. Do dalszego użytkowania drewno należy poddać suszeniu naturalnemu lub jeszcze lepiej technicznemu, aby zapewnić łagodny proces adaptacji do wilgotności otoczenia.