Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

elementarz

Podkłady wnikają w drewno i transportują aktywne składniki do drewna. Zmniejszają również nasiąkliwość drewna i tworzą stabilne podłoże pod kolejne warstwy farby.