Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

kolorowe paski

Zróżnicowane zabarwienie twardzieli, spowodowane najczęściej pierścieniową gradacją barw, powtarzającą się na przekroju poprzecznym; Podczas gdy na promieniowych przekrojach podłużnych pojawiają się kolorowe pasy, na przekrojach stycznych pojawiają się płatki koloru, jak np. B. z Zebranem (patrz: Zeichnung, błyszczące paski, późne drewno).