Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

zrelaksować się

demontaż w trakcie suszenie techniczne naprężeń związanych z suszeniem, które występują podczas przechowywania drewna bezpośrednio po wysuszeniu w klimacie, który jest zrównoważony z pożądaną zawartością wilgoci w drewnie.