Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

wytrzymałość na ściskanie

Naprężenie ściskające (N/mm2) drewna na powierzchni czołowej prowadzące do pęknięcia. Wytrzymałości na ściskanie podane w seriach kart danych reprezentują wartości średnie, które zostały określone na nieskazitelnych próbkach o wilgotności drewna około 1% (patrz: wytrzymałość na zginanie).