Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

CITES

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) to międzynarodowa umowa rządowa dotycząca handlu dzikimi zwierzętami i rzadkimi roślinami oraz produktami z nich wytworzonymi. Lista obejmuje obecnie ponad 30.000 160 gatunków, w tym wiele rzadkich i cennych gatunków drewna, takich jak mahoń amerykański. Lista ta została uznana przez ponad XNUMX krajów.