Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

bioróżnorodność

Również różnorodność biologiczna. Wyznacza różne poziomy różnorodności życia: po pierwsze, liczbę gatunków na danym obszarze, różnorodność biologiczną; po drugie różnorodność ekosystemów lub siedlisk na danym obszarze, a po trzecie różnorodność w obrębie gatunku, tj. różnice w informacji genetycznej między osobnikami i populacjami. Wysoki poziom bogactwa gatunkowego może wynikać na przykład z heterogenicznych siedlisk lub szerokiej gamy zasobów, a bogactwo gatunkowe świata zwierząt często zależy od bogactwa gatunkowego świata roślin. Globalnie wzrost bogactwa gatunkowego można zaobserwować od bieguna północnego i południowego do równika. Tropikalne lasy deszczowe są uważane za ważne hotspoty różnorodności biologicznej.