Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

wytrzymałość na zginanie

Naprężenie zginające (N/mm2) prowadzące do złamania pręta. Wytrzymałości na zginanie podane w serii arkuszy danych reprezentują wartości średnie, które zostały określone na nieskazitelnych patykach zorientowanych w kierunku włókien o wilgotności drewna około 12%. W przeszłości używano do tego określenia kp/cm2 (1 N/mm2 = 10 kp/cm2).