Pożary w Brazylii

Raport ARD o pożarach lasów w Brazylii

Duże części lasów deszczowych występują na mokradłach Pantanal w Brazylii
w płomieniach. Region zbyt długo cierpiał z powodu ekstremalnej suszy. Wysiłki straży pożarnej zmierzające do opanowania pożarów wydają się niemal beznadziejne. Powodem tego są środki oszczędnościowe rządu Bolsonaro. Audycja ARD lustro świata pokazuje dramatyczną sytuację na miejscu.

Szybkie i skuteczne gaszenie pożarów to nie jedyny ważny czynnik ochrony lasów deszczowych. Spalone obszary muszą zostać ponownie zalesione i nie mogą być przekazywane prywatnej własności pod uprawę oleju palmowego lub soi. Dotychczasowe działania dotychczasowej polityki brazylijskiej budzą wątpliwości, czy działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w regionie są wystarczająco wspierane lokalnie.

Zapisz koszyk
Udostępnij koszyk
Udostępnij koszyk