dźwięki lasu deszczowego

Dźwięk lasów deszczowych

Tak brzmi amazoński las deszczowy krótko po zachodzie słońca. Nagranie jest fragmentem projektu artystycznego Fragmenty Zagłady - Fragmenty Zagłady - David Monacchi.

Ekipa muzyków podróżuje wzdłuż równika i rejestruje odgłosy tropikalnych lasów Amazonii, Afryki i Azji. Wyprawy są drogie. Urządzenia rejestrujące muszą być odporne na wysoką wilgotność i ciepło oraz być zainstalowane w taki sposób, aby nie mogły zostać uszkodzone ani przez klimat, ani przez ciekawskie zwierzęta. Rezultat ożywia różnorodność biologiczną tych miejsc również dla nas.

Według aktualnych prognoz połowa gatunków na naszej planecie wyginie do końca wieku. Wiele gatunków w zagrożonych ekosystemach, takich jak tropikalne lasy deszczowe, znika, zanim zostaną odkryte. Dzięki dźwiękowemu projektowi Monacchi możesz teraz zagłębić się w odmęty zagrożonej przyrody i usłyszeć, co tracimy, gdy nie udaje nam się ochronić lasów tropikalnych przed zniszczeniem.

© Fragmenty zagłady (obraz i dźwięk)

Napisz komentarz

Zapisz koszyk
Udostępnij koszyk
Udostępnij koszyk