Wczesne uchwyty do desek tarasowych nadają się do desek tarasowych o szerokości od 50 mm do 75 mm i od 100 mm do 145 mm. Dostępne są ze śrubami ze stali nierdzewnej lub ocynkowanymi.

Podczas montażu uchwytów do desek tarasowych Früh należy postępować w następujący sposób:

 • Połóż deski tarasowe do góry nogami na ułożonej już drewnianej konstrukcji nośnej.
 • Za pomocą linii zaznacz miejsca, w których deski tarasowe przecinają konstrukcję nośną.
 • Przykręć uchwyty do desek tarasowych z przesunięciem zgodnie z poniższym rysunkiem:
Instrukcje budowania wsporników tarasowych wczesnych 01
Instrukcje budowania wsporników tarasowych wczesnych 02
 • Przy montażu pierwszej deski w zależności od obiektu uchwyt deski tarasowej należy skrócić i widocznie przykręcić lub ustawić pod kątem i przykręcić do boku drewna nośnego:
Instrukcje budowania wsporników tarasowych wczesnych 05
 • Wkręć pierwszą śrubę w okrągły otwór (2) po wstępnym nawierceniu. Trzpień oporowy (1) musi znajdować się na krawędzi lub na zewnątrz deski dla wszystkich szerokości desek, tj. w obszarze łączenia:
Instrukcje budowania wsporników tarasowych wczesnych 03
Instrukcje budowania wsporników tarasowych wczesnych 04
 • Następnie wkręć dwie pozostałe śruby w środek otworów (A, B, C) po wstępnym nawierceniu.
Instrukcje budowania wsporników tarasowych wczesnych 06
 • W przypadku desek o szerokości od 50 mm do 75 mm należy użyć tylko dwóch śrub w desce.
 • Nie dokręcać śrub zbyt mocno, zawsze dokręcać z momentem obrotowym po wstępnym nawierceniu.
 • Odwróć deskę z zamontowanym uchwytem deski tarasowej i przykręć ją do drewnianego wspornika w okrągłym otworze (3) po uprzednim nawierceniu dostarczonymi śrubami. W zależności od wersji dołączone mogą być dłuższe śruby (5x30mm).
 • Po prostu wsuń następną deskę z zamontowanym uchwytem pod poprzednią deskę i po wstępnym nawierceniu wkręć ją z powrotem w okrągły otwór (3).
 • W zależności od obiektu, uchwyt deski na ostatniej desce należy skrócić, a deskę widocznie przykręcić.
Instrukcje budowania wsporników tarasowych wczesnych 05

INSTRUKCJE BUDOWLANE HOLTERRASSE

URUCHOM PONOWNIE

Ukryte mocowanie