Leksykon drewna Betterwood Terminy techniczne

namiastka

Oznacza produkt zamienny. W przypadku gatunków drewna substytuty odnoszą się do innego gatunku drewna, jeżeli inny gatunek drewna jest porównywalny ze względu na podobne właściwości, takie jak wygląd lub trwałość i może być użyty lub jest stosowany zamiast pierwotnego gatunku drewna.